Hvordan forhindrer man indbrud?

Danmark i toppen af indbrudsstatikkerne i Europa undersøgte Boligministeriet, hvordan andre lande som England, Sverige og Holland har sænket indbrudsraterne.

Målrettede tiltag med indbrudssikring gjorde det muligt at halvere indbrudsraten i Holland og reducere den til en tredjedel i England. Undersøgelsen blev færdiggjort sidste sommer, og deres konklusioner blev udgivet i en såkaldt ”værktøjskasse”.

Værktøjskassen indeholder en oversigt over, hvilke tekniske og fysiske indbrudsforebyggende foranstaltninger, der virker særligt godt. Som et vigtigt element i sikring af din bolig peger Værktøjskassen blandt andet på indbrudssikrede døre og vinduer. Undersøgelser fra England, Wales og Holland viser meget tydeligt, at indbrudssikre døre og vinduer får antallet af indbrud til at falde betydeligt.

Desuden indeholder rapporten bl.a. en vurdering af, hvordan erfaringerne fra udlandet kan overføres til danske forhold.

Hvis man tager Holland som eksempel, så kræves det bl.a., at døre og vinduer lever op til sikkerhedsstandarden RC2, hvor døren skal kunne modstå indbrudsforsøg. Dette krav blev i 1999 implementeret som en del af byggereglementet i Holland.

Siden indførsel af certificeringen har man i Holland oplevet et drastisk fald i indbrud i de certificerede bygninger. 20 ud af 1000 beboelsesbygninger, som ikke er certificerede, har haft indbrud, mens det for certificerede bygninger blot er 1 ud af 1000, der haft indbrud siden 1999. Det fremgår desuden mange steder i rapporten, at der bred enighed om, at indførslen af lovpligtige indbrudssikrede døre og vinduer af Klasse RC2 har haft en forebyggende effekt mod indbrud.

Måske lige så vigtigt er, at 90{d0ebcf8e1091da502231915f7b685baf01b6a6553507fabf4d945fe0c0abfb02} af beboerne, der bor i de certificerede bebyggelser, svarer, at de føler en større tryghed.

Nordisk Gruppens har døre, der er certificerede iht. EN 1627:2011 RC2-standarden. Dette betyder, at døren kan modstå tyve, der anvender redskaber, som bl.a. skruetrækkere, tænger, kiler og lignende værktøjer.

Bestil katalog

    Jeg accepterer at blive registreret i service system, med mulighed for opfølgende service opkald. Se privatlivspolitik her.

    [recaptcha]

    Øvrige indlæg